Тркалезен екран

  • Тркалезен вибрирачки екран

    Тркалезен вибрирачки екран

    Вибрирачкиот екран е употреба на вибраторско возбудување произведено од клипни вибрации и работа.Горната ротациона тежина на вибраторот прави површината на екранот да произведува вибрации на рамни циклотрон, додека долната ротациона тежина ја прави површината на екранот да произведува конусни ротациони вибрации, а комбинираниот ефект ја прави површината на екранот да произведува сложени ротациони вибрации.Неговата траекторија на вибрации е сложена просторна крива.